Biuro Projektów Ochrony Przeciwpożarowej

W pożarnictwie nie ma problemu, z którym sobie nie poradzimy... Dajcie nam tylko trochę czasu! Stwórzmy wspólnie system przeciw pożarom. Gasimy każdy pożar zgłoszony 3 dni wcześniej. Najgorsze dla projektanta jest to, jak obiekt spali się zgodnie z przepisami.... Pożarnictwo to poważna sprawa.

OFERTA


Nasza firma oferuje projekty budowlane i wykonawcze
stałych urządzeń gaśniczych:
 - tryskaczowych
 - zraszaczowych
 - gazowych
 - pianowych
 - hydrantowych

Wykonujemy następujące dokumentacje techniczne:
a. analizy zagrożeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych
b. przeciwpożarowe bilanse wodne
c. koncepcje zabezpieczeń ppoż. obiektów technologicznych, handlowych i użyteczności publicznej

Zagadnienia związane z:
a. ochroną przeciwwybuchową, przeciwdetonacyjną, iskrobezpieczną,
b. oddymianiem, sterowaniem dymem,
c. rozgłośnieniem alarmu pożaru,
d. sterowaniem stałymi urządzeniami gaśniczymi,
e. systemami sygnalizacji pożaru
podzlecamy współpracującym jednostkom projektowym.

Projekty urządzeń gaśniczych tryskaczowych zraszaczowych projekty budowlane i wykonawcze stałych urządzeń gaśniczych